ĐĂNG KÝ

(*Phần bắt buộc)

GHI CHÚ: Nếu việc đặt chỗ nhiều hơn một, vui lòng cung cấp họ và tên, số điện thoại và email cho từng người.

Đường Dây Nóng:

0934 844 965

Giờ Làm Việc:

Thứ Hai đến Thứ Bảy

8am - 8pm

Email:

study@imaxsaigon.com

Trừ khi không cần trợ giúp ngay lập tức, vui lòng sử dụng mẫu liên hệ trực tiếp. Chúng tôi hứa bạn sẽ nhận được hồi đáp ngay 😀


© 2018 Imax Saigon. All rights reserved.